• Technologie trójwymiarowe w spacerach wirtualnych.
• Partner Stanush Technologies S.A.
• Medyka2012.pl - potężny sukces medialny i ministerialny.
• Wirtualny Inspektorat ZUS jako jedyne połączenie technologii panoramicznej i wirtualnego doradcy.
• Panel administracyjny ver 3.0 do zarządzania projektami panoramicznymi.
• Partner OPTeam S.A.
• Przewodniki panoramiczne dla klientów na szczeblu ministerialnym.
• Statut Expert www.360cities.net.
• Zaawansowane Gry Panoramiczne czyli powstaje nowa marka: www.grypanoramiczne.pl.