Polityka Prywatności serwisu spacerywirtualne.pl

Przeglądając i używając serwis internetowy spacerywirtualne.pl, subskrybując newsletter, akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdujące się na niniejszej stronie.

Serwis spacerywirtualne.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę korzystającą z serwisu spacerywirtualne.pl w jakikolwiek sposób obowiązuje niniejsza Polityka Prywatności.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu spacerywirtualne.pl oraz nie subskrybować newslettera.

Dane osobowe

W czasie korzystania z serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub też w inny sposób, jasno określony na konkretnej podstronie serwisu. Dane, o które możesz zostać poproszony, to zazwyczaj adres e-mail. W przypadku zapytań ofertowych i innego rodzaju formularzy, których celem jest nawiązanie pewnej płaszczyzny współpracy bądź relacji, możesz zostać poproszony o podanie większej ilości danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu oraz ogólnie przyjętych norm etycznych. Niepodanie wymaganych danych może wpłynąć na niepowodzenie wykonania żądania, a w konsekwencji może zablokować cały proces wysłania formularza.

Administratorem danych jest HISELL Piotr Jakubowski z siedzibą w Wólka Podleśna 34, NIP: 8132555555, REGON: 180043596. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.

Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Subskrypcja newslettera

Zaprenumerowanie bezpłatnego elektronicznego biuletynu (newslettera) wymaga podania podania w odpowiednim formularzu tylko i wyłącznie adresu e-mail oraz imienia lub pseudonimu. Pole jest wypełniane obowiązkowo.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby z powodzeniem wysłać wiadomość dotyczącą nowości w serwisie lub oferty firmy HISELL.

Subskrybent ma prawo w każdej chwili wypisać się z listy dystrybucyjnej i może to zrobić w dziale Newsletter w Serwisie, lub przez kliknięcie w odpowiedni link znajdujący się w każdej wiadomości wysłanej za pośrednictwem newslettera od momentu aktywacji jego adresu e-mail.

Jawne dane osobowe

Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, bloga oraz portfolio w serwisie, oraz innych materiałów związanych z serwisem, mogą być widoczne dla wszystkich osób odwiedzających witrynę.

Dane osobowe oraz dane firm, będące danymi Klientów w serwisie związanymi z portfolio lub wystawiających referencje firmie HISELL mogą być widoczne dla wszystkich osób odwiedzających witrynę.

W powyższych przypadkach dane nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze i reklamy

Formularze i reklamy dotyczące produktów i usług, które nie są bezpośrednio obsługiwane przez serwis, nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. W dowolnej chwili można dokonać stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Partnerzy i inne podmioty

Serwis spacerywirtualne.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych, adresowych ani żadnych innych poufnych informacji zgromadzonych przez Serwis.

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, któych dane kontaktowe podane są w Serwisie lub w adresach e-mail.

 

Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@spacerywirtualne.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.