• Intensywne doskonalenie techniki, edukacja i eksperymenty. Tworzenie nowych, niedostępnych na rynku polskim narzędzi.