Kościół drewniany w Momotach Górnych

Wirtualny spacer po drewnianym kościele w Momotach Górnych

W południowych obrzeżach Lubelszczyzny w samym środku lasów janowskich leży wieś Momoty Górne. Znajduje się tam wyjątkowy kościół oraz kaplice w całości wykonane przez jednego człowieka. To, co od razu rzuca się w oczy i sprawia niesamowite wrażenie to wnętrza, w całości wyrzeźbione przez jednego proboszcza, ks. Kazimierza Pińciurka.

Kilka słów ze strony parafii:

Od 1975 do 1992 roku ks. Kazimierz Pińciurek zajął się wystrojem świątyni. Zaczął od prezbiterium. Po wykonaniu pierwszych prac dekoracyjnych ks. Pińciurek zaprosił rzeźbiarzy z ASP w Warszawie, by dokończyli ozdabianie kościoła. Ci jednak uznali, że świątynia może stracić swój jednorodny charakter.
Dewizą życiową były dla księdza słowa: „Trudności są po to, by je pokonywać". Na temat działalności tego rzeźbiarza-samouka, głównego dekoratora kościoła nakręcono kilka programów telewizyjnych oraz napisano wiele artykułów prasowych.

W 1992 r. parafia Momoty Górne w wyniku reorganizacji struktur Kościoła została włączona do Diecezji Sandomierskiej...

Projekt jest dostępny w technologii Flash i HTML5.