Izba Pamięci Akcji Przesiedleńczej Ustjanowa

Izba Pamięci Akcji Przesiedleńczej H-T 1951

Wszystkie panoramy w tym projekcie zostały wykonane w wysokiej rozdzielczości. Dodatkowym atutem jest system zarządzania treścią PanoCMS. 

Izba Pamięci Akcji Przesiedleńczej H-T 1951 to miejsce, które powstało w Ustjanowej aby ocalić od zapomnienia historię i tragiczne losy Polaków wysiedlonych z terenów woj. lubelskiego, które Polska utraciła na podstawie umowy o korekcie granic, zawartej w 1951 r. pomiędzy Rządem PRL i ZSRR.

Ludzie ci zostali wypędzeni ze swojej małej ojczyzny i osiedleni na obszarze Bieszczadów. Zakres rzeczowy projektu dotyczył zakupu materiałów potrzebnych do remontu pomieszczenia w starym budynku, który w okresie wojny pełnił funkcję DSC_0115strażnicy granicznej, a później szkoły podstawowej.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu społecznemu mieszkańców udało się przeprowadzić remont, który doprowadził do przywrócenia funkcji publicznej tego miejsca, dostępnego dla ogółu społeczeństwa.

Wartością dodaną projektu jest pokaźny zbiór dokumentów i pamiątek bezpośrednich uczestników akcji przesiedleńczej. Dzięki temu miejsce to ożyło i pełni funkcję edukacji historycznej i obywatelskiej.

źródło: http://www.ustjanowa.com.pl/izba-pamieci-akcji-h-t-1951/

Projekt archiwalny